Sergiler

 • Arabplast 2023

  Biz “Hero-Tech Chiller” “Arabplast 2023” -e gatnaşarys. Bize baryp görmäge hoş geldiňiz: Arabplast 2023 13-15 Dekabr stendi: Hall1 C106 Veneri: Dubaý dünýä söwda merkezi - Dubaý halkara konwensiýa we sergi merkezi (DICEC)
  Koprak oka
 • VietnamPlas2023

  Biz “Gahryman-Tehniki Çiller” “VietnamPlas2023” -e gatnaşarys
  Koprak oka
 • “PackPrintPlas Philippines 2023”

  “Hero-Tech Industrial Chiller” “PackPrintPlas Philippines 2023” -e gatnaşarys Bize baryp görmäge hoş geldiňiz: “PackPrintPlas Philippines”
  Koprak oka
 • IPF BANGLADESH 2023

  IPF BANGLADESH 2023

  Biz HERO-TECH IPF Bangladeş 2023-e gatnaşarys Bize baryp görmäge hoş geldiňiz: Bangladeş IPF2023: 22-25 Fewral 2023, stend No. 137, ueeri: Halkara Söhbetdeşlik şäheri Başundhara (ICCB);
  Koprak oka
 • Sergi hyzmaty, biz örän çynlakaý

  Kompaniýanyň ösmegi we hyzmatdaşlaryň höweslendirmegi bilen, müşderiler bilen biri-birimizi has gowy tanamak üçin uly sergilere barha köp gatnaşýarys.Professional satuw işgärlerimiz we tejribeli tehniklerimiz size wagtynda we netijeli hyzmat etmek üçin sergä gatnaşarlar.Biz ederis ...
  Koprak oka
 • Chinaplas 2018 üçin çakylyk kody

  HERO-TECH-den CHINAPLAS 2018 üçin çakylyk haty Hormatly hemmeler, Hytaýyň Şanhaý şäherinde “Chinaplas 2018” -e gatnaşarys, gelseňiz we çakylyk haty gerek bolsa, e-poçta arkaly bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýärin.
  Koprak oka
 • NPE2018

  HERO-TECH ABŞ-da NPE 2018-ä gatnaşar
  Koprak oka
 • Chinaplas 2018 Şanhaýda

  HERO-TECH, Şanhaý stendindäki Çinaplas 2018-e gatnaşar: 7.1D75 Bize gelmäge hoş geldiňiz!
  Koprak oka
 • Plastmassa we rezin Indoneziýa 2017

  HERO-TECH & Airindo, 2017-nji ýylyň 15-18-nji noýabrynda Indoneziýa plastik we rezinlere gatnaşýarlar
  Koprak oka
 • PrintPackPlas Philippines 2017 gutardy

  Booth: Hall3 P18 Sene: 2017-nji ýylyň 12-14-nji oktýabry.Aslynda gowy ýagdaýa ýa-da has köp myhman gelmegine garaşmaýardyk.Emma garaşyşymyzdan has gowy, myhmanlar Taýlandda, Malaýziýada, Wýetnamda we wizide ...
  Koprak oka
 • “PackPrintPlas Philippines 2017”

  GERO-TECH PPP FILIPINLERINI BERIL 2017 2017R Buglandyryjy: Mis bobinli SS tanky
  Koprak oka
 • CHINAPLAS 2017 sergisinde HERO-TECH-e baryp görmäge hoş geldiňiz

  “CHINAPLAS 2017” - plastmassa we rezin senagaty boýunça 31-nji halkara sergi.“HERO-TECH BOOTH NOOK.” ...
  Koprak oka