OEM / ODM hyzmatlary

Önümler

https://www.herotechchiller.com/air-cooled-industrial-chiller.html

Howa sowadylan aýlaw çileri

https://www.herotechchiller.com/water-cooled-low-temperature-industrial-chiller.html

Suw sowadylan Scroll Chiller

https://www.herotechchiller.com/water-cooled-screw-type-chiller.html

Suw sowadylan nurbat çileri

https://www.herotechchiller.com/air-cooled-screw-type-chiller.html

Howa sowadylan nurbat çileri

https://www.herotechchiller.com/products/air-cooled-glycol-chiller/

Howa sowadylan glikol çiller

https://www.herotechchiller.com/products/water-cooled-glycol-chiller/

Suw sowadylan glikol çiller

https://www.herotechchiller.com/laser-chiller.html

Lazer çiller

https://www.herotechchiller.com/oil-chiller.html

Nebit çileri

https://www.herotechchiller.com/mould-temperature-controller.html

Galyp temperatura gözegçiligi

https://www.herotechchiller.com/cooling-tower.html

Sowadyjy diň

OEM & ODM

“Hero-Tech” -de gözleg we barlag toparymyz döretmek üçin göni siziň bilen işleşip bilergözleýän adaty formulaňyz.

OEM & ODM

Size zerur zat barmy?Çykýan formulaňyz bilen talaplaryňyza we talaplaryňyza laýyk geler ýaly işläp bileris.

OEM & ODM

Formulasiýaňyzy bilmeýän bolsaňyz, siziň bilen işleşip bileris we zerurlyklaryňyza laýyk birini tapmak üçin katalogymyzdaky bar bolan formulalary ulanyp bileris.